Flisby Partner

Vi hjälper dig hitta bra lokala stenläggare

Flisby Partner

Vi på Flisby har som ambition att förbättra och förenkla stenprojekten för dig som konsument. Som ett led i detta har vi tagit fram märkningen Flisby Partner som är ett verktyg vars mål är att hjälpa dig att hitta bra lokala stenläggare.

Är man som företag ansluten till Flisby Partner innebär det att man uppfyller alla kraven i vår kvalitetssäkring. Tanken är att märkningen ska underlätta och ge dig som köpare en tryggare grund att stå på när du ska anlita en stenläggare.

Vår kvalitetssäkring

Vi kontrollerar alla anslutna företag och de kontrolleras både innan de beviljas och sedan löpande. Det som ingår i vår kvalitetssäkring är följande:

✓ Erfarenhet - Att företaget jobbat med minst två projekt det senaste året där våra produkter använts.

✓ Företagskontroll - Att företaget är registrerat för moms, F-skatt och har ett giltigt organisationsnummer.

✓ Kreditvärdighet - Att företaget är kreditvärdigt och ekonomiskt stabilt. Vid ekonomiska problem stängs medlemskapet av.

✓ Svartlistning – Att företaget varken finns på Råd & Röns svarta lista eller att vi själva upptäcker stora kvalitetsproblem hos dem.

* Vi vill också vara tydliga med att om ni väljer en anläggare som ingår i Flisby Partner så är det stenläggaren som är den som är juridiskt ansvarig för tjänsten, inte Flisby.