1. Ecofine

Ecofine rekommenderas för dig som ska lägga sten med en fogbredd på 3-30 mm och är villig att betala lite mer för att få en fog som håller länge och är lätt att underhålla.

Passar till: 

 • Betongplattor
 • Gatsten
 • Granit
 • Kalksten
 • Marktegel
 • Sandsten
 • Skiffer

Fördelar: 

 • Ogräs minimeras
 • Minskat underhåll – fogarna behöver inte fyllas på eller rensas varje år
 • Förhöjer utseendet på hela stenytan
 • Ger lättstädade stenytor, tål både sopmaskiner och högtrycksstädning
 • Fullt dränerande
 • Myror stoppas
 • Ekonomiskt fördelaktigt på längre sikt

Nackdelar: 

 • Är dyrast av fogarna

2. Fastfog

Fastfogen från Romex är ett slags mellanting mellan fogsand och hårdfog. Rekommenderas för dig som ska lägga sten med en fogbredd på under 5 mm och/eller vill ha en något billigare fog än hårdfogen.

Passar till: 

 • Betongplattor
 • Gatsten
 • Granit
 • Kalksten
 • Marktegel
 • Sandsten
 • Skiffer

Fördelar: 

 • Billigare än hårdfog
 • Myror stoppas
 • Minimerar ogräs då fogen härdar vid torrt väder
 • Fixerar stenarna bättre än lös fogsand
 • Körbar vid minst 4 cm djup
 • Mjuknar vid vått väder och självläker delvis, dränerande
 • Tar bort behovet av gift eller ättiksanvändning

Nackdelar: 

 • Vid högtryckstvätt följer fogen med
 • Fixerar inte stenarna på samma vis som hårdfogen
 • Dyrare än ogräshämmande fogsand
 • Vid för mycket vattning vid själva montaget kan härdmedlet laka ur

3. Ogräshämmande fogsand

Rekommenderas för dig som vill ha en billig lösning men som ändå vill slippa ogräs i stenläggningen.

Passar till: 

 • Betongplattor
 • Gatsten
 • Granit
 • Kalksten
 • Sandsten
 • Skiffer

Fördelar: 

 • Näst billigast
 • Ogräs växer ogärna i fogen
 • Kan fås i tre olika färger

Nackdelar: 

 • Myror bygger gärna i detta material
 • Vid högtryckstvätt följer fogen med
 • Lite dyrare än stenmjöl

4. Stenmjöl

Rekommenderas för dig som främst värderar kostnaden på fogen.

Passar till: 

 • Betongplattor
 • Gatsten
 • Granit
 • Kalksten
 • Marktegel
 • Sandsten
 • Skiffer

Fördelar:

 • Absolut billigast

Nackdelar: 

 • Myror älskar bygga pyramider
 • Ogräs växer gärna i fogen
 • Vid högtryckstvätt följer fogen med

Fogsands-, fastfogs- och stenmjölsåtgång

Här hittar ni tabeller på hur mycket fastfog och stenmjöl som uppskattningsvis behövs för fogning av olika stensorter.

Åtgångstabell

Läggningsråd

Här hittar ni tips på läggning av din sten.

Läggningsråd