• Guide: Välja fog

  Stenmjöl, sand, hårdfog eller fastfog? Många går vilse när fogen ska väljas. Vi har gjort en liten fogskola som går igenom fyra vanliga fogar och listar dess för- och nackdelar.

 • 1. Hårdfog

  Hårdfog rekommenderas för dig som ska lägga sten med en fogbredd på minst 5 mm och är villig att betala lite mer för att få en fog som håller länge och är lätt att underhålla.

  Passar till: 

  Betongplattor, gatsten, granit, kalksten, marktegel, sandsten och skiffer.

  Fördelar: 

  - Ogräs minimeras
  - Minskat underhåll – fogarna behöver inte fyllas på eller rensas varje år
  - Förhöjer utseendet på hela stenytan
  - Ger lättstädade stenytor, tål både sopmaskiner och högtrycksstädning
  - Fullt dränerande
  - Myror stoppas
  - Ekonomiskt fördelaktigt på längre sikt

  Nackdelar: 

  - Är dyrast av fogarna

 • 2. Fastfog

  Fastfogen från Romex är ett slags mellanting mellan fogsand och hårdfog. Rekommenderas för dig som ska lägga sten med en fogbredd på under 5 mm och/eller vill ha en något billigare fog än hårdfogen.

  Passar till: 

  Betongplattor, gatsten, granit, kalksten, marktegel, sandsten och skiffer.

  Fördelar: 

  - Billigare än hårdfog
  - Myror stoppas
  - Minimerar ogräs då fogen härdar vid torrt väder
  - Fixerar stenarna bättre än lös fogsand
  - Körbar vid minst 4 cm djup
  - Mjuknar vid vått väder och självläker delvis, dränerande
  - Tar bort behovet av gift eller ättiksanvändning

  Nackdelar: 

  - Vid högtryckstvätt följer fogen med
  - Fixerar inte stenarna på samma vis som hårdfogen
  - Dyrare än ogräshämmande fogsand
  - Vid för mycket vattning vid själva montaget kan härdmedlet laka ur

 • 3. Ogräshämmande fogsand

  Rekommenderas för dig som vill ha en billig lösning men som ändå vill slippa ogräs i stenläggningen.

  Passar till: 

  Betongplattor, gatsten, granit, kalksten, sandsten och skiffer.

  Fördelar: 

  - Näst billigast
  - Ogräs växer ogärna i fogen
  - Kan fås i tre olika färger

  Nackdelar: 

  - Myror bygger gärna i detta material
  - Vid högtryckstvätt följer fogen med
  - Lite dyrare än stenmjöl

 • 4. Stenmjöl

  Rekommenderas för dig som främst värderar kostnaden på fogen.

  Passar till: 

  Betongplattor, gatsten, granit, kalksten, marktegel, sandsten och skiffer.

  Fördelar:

  - Absolut billigast

  Nackdelar: 

  - Myror älskar bygga pyramider
  - Ogräs växer gärna i fogen
  - Vid högtryckstvätt följer fogen med