Det brukar vara lagom att rengöra stenplattorna ungefär två gånger per år, beroende på vad för slags påfrestningar ytan utsätts för. Använd en effektiv algrengöringsprodukt som rengör stenen på djupet. Vissa åtgärder som kan verka effektiva lämnar i själva verket sporer och mikroorganismer vid liv, vilket snabbt kan ge upphov till återväxt.

Tercol är en supereffektiv rengöring framtagen för att möta proffsanvändarens höga krav! Tercol tar effektivt bort alger, mögel, fett, sot, smuts och annan påväxt på fasader, tak, staket, stenläggningar, plast, markiser, målade ytor med mera.

Så här går du tillväga:

  • Spraya, pensla eller rolla på Tercol över hela ytan och låt medlet verka.
  • Därefter är det bara att spola av med vatten. Om du har betongsten så bör du se upp med högtryckstvätten, vissa fogar kan också skadas av högtryckstvätten.

På väderutsatta ytor:

Applicera Tercol på samma sätt – väder och vind avlägsnar resterande smutsbeläggningar.

Vid kraftig påväxt eller på svåråtkomliga ytor:

Borsta eller spola av ytan efter 3-4 veckor. Om en extra lång effekt önskas kan ytan behandlas ytterligare en gång efter avspolning och låt sedan denna behandling sitta kvar.