Vi älskar när vi taggas och nämns i sociala medier och ber då ibland om lov att få dela bilden/videon i vår marknadsföring, främst på vår hemsida och i sociala medier.

Om du godkänner att vi publicerar din bild/video använder du hashtaggen #yesflisby när du postar bilden/videon, eller som svar i kommentarerna om vi har skickat en förfrågan att få använda den. Då godkänner du följande:

Du ger FLISBY AB (org.nr. 556158-5000), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda bild/video/inlägg som du har taggat eller svarat med #yesflisby vid förfrågan, i vår marknadsföring och/eller i reklam, på vår hemsida, nyhetsbrev, affischer, annonser, e-post, butiksexponering och annan kundkommunikation och marknadsföring. Du ger oss rätt att redigera hela eller delar av din originaltext till din bild/video.

Du intygar och försäkrar härmed också att (i) du äger alla rättigheter till din bild/video och texter, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i din bild/video att överlåta rättigheterna häri, och (iii) FLISBY AB:s användning av din bild/video inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag. (iiii) Om du är under 18 år intygar du att du har målsmans godkännande.

Härmed befriar du FLISBY AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av din bild/video och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla FLISBY AB och alla personer som handlar för FLISBY AB:s räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bild/video enligt ovanstående beskrivning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: mail@flisby.se