Visar 12 produkter

Strukturen på skifferplattor

Skifferns skönhet och uppskattade egenskap är själva ytstrukturen. När mönstret för miljoner år sedan skapades permanentades detta för att kunna njutas av oss idag. När skiffern bryts separeras de olika lagren i berget vilket gör att skiffer kan variera lite mer i tjocklek än annan sten. Den första tiden kan ytliga flisor från stendelningen lossna från plattorna. Sätt med fördel skiffer i en bädd av betong eller i en mjuk bädd av stenmjöl/stenflis på en hårdgjord yta så att underlaget kan justeras efter eventuella höjdskillnader. Tänk på att oregelbundna sorter som tjock skiffer varierar lite mer. 

Skötselråd för skifferplattor

Skifferplattor är i regel mycket slitstarkt och omtyckt för att behålla sin tydliga karaktär trots att åren går. Det är smutsavvisande till sin karaktär vilket gör att det inte kräver särskilt mycket underhåll. Det du kan göra för att öka hållbarheten ytterligare är att se över fogarna så att de håller sig intakta och att spola av dina skifferplattor emellanåt.