Läs vår guide om hur det går till och vilka fördelar som uppstår. Vi tipsar också om vad du bör tänka på innan du ringer anläggaren. Oavsett om trädgårdsprojektet är litet eller stort, strävar alla efter ett snyggt och hållbart slutresultat. En bra väg för att nå dit är att låta ett proffs göra jobbet. Det gäller inte minst om du är osäker på själva hantverket eller har svårt att få tiden att räcka till. Förutom att arbetet blir fackmannamässigt utfört, kan en kunnig anläggare fungera som bollplank vid exempelvis val av olika plattor eller sten. Men glöm inte att tänka efter först. Stefan Rooth, anläggare med många års branscherfarenhet, lyfter fram tre gyllene starttips.

1.  Skissa enkelt.

Börja med att göra en enkel skiss över ytan som du ska göra i ordning. Det behöver absolut inte vara några exakta mått, utan mer en bild över vad som ska göras och på vilken yta. Då är det lättare att diskutera vidare med den anläggare som du kontaktar. Vill du se prov på lagd sten och bor i närheten av Flisbys stenbutiker, kan du åka dit och se deras utställningar.

2.  Räkna fram en budget

Många som jag kommer i kontakt med tänker att plattorna utgör majoriteten av kostnaden. Alla projekt har sina förutsättningar, men grovt räknat brukar materialet utgöra en fjärdedel. De tre resterande fjärdedelarna är schaktning, läggning, samt återfyllning och grusmaterial. Väljer du en dyrare platta så blir det däremot en större andel av kostnaden, eftersom det sällan blir mer jobb med en sådan platta. Natursten har ett högre pris, men håller längre och blir bara snyggare med åren.

3.  ”Jämför äpplen med äpplen” 

Var alltid noggrann när du ska jämföra offerter, kolla att priset du får är inklusive moms. Vad som ingår kan skilja sig från olika anläggare, exempelvis asfaltering utanför en mur, matjord vid plattor, hyra av maskiner och liknande. Känner du dig osäker kan du be om någon referens. Jämför äpplen med äpplen!

Undvik fallgropar

Den kanske största vinsten med att anlita en anläggare är förarbetet. Är det inte utfört på rätt sätt spelar det ingen roll hur resten av projektet genomförs. 

-  Läggningen är inte vår viktigaste uppgift, utan det är förarbetet. Att det blir rätt schaktat, att materialet är rätt och att exempelvis fiberduk används när det är nödvändigt – det är saker du får med i paketet när du anlitar en erfaren anläggare. Då undviker du sättningar och att plattorna sjunker efter ett år eller två, säger Stefan.

Finns det något trädgårdsprojekt där en anläggare bör anlitas även om du är händig nog att klara plattläggning själv?

Svaret kommer snabbt från Stefan: – Definitivt murar och trappor. En platt yta går ganska enkelt att korrigera om du har gjort fel. Men hamnar en för stor eller för liten del av muren under mark, måste du i princip ta bort allt och börja om från början. Börjar du fel med en trappa så att ett trappsteg sedan sätter sig, kommer alla steg att sätta sig.

Trender och utbud

Med sin långa bakgrund i branschen har Stefan sett många trender komma och gå inom trädgårdssten och stenplattor. För 10 år sedan utgjorde marksten, exempelvis gränd- och bondesten en stor del av hans uppdrag.

– Nu är det istället stora plattor som Funkis som dominerar, men samtidigt är ju utbudet betydligt större nuförtiden. För mig har kunden alltid rätt, även om jag kan tipsa om exempelvis en viss färg inte passar till huset. Oavsett vilket material kunden önskar vänder sig Stefan till Flisby med sina beställningar.

"Servicen hos Flisby går inte att jämföra med något annat."

- Stefan Rooth