En stenläggning som matchar huset

En vällagd stenläggning som matchar huset är inte bara ett vackert inslag som lyfter trädgården. Stenen fyller också flera andra funktioner konstaterar Maria Dremo, som driver Almbacken Trädgårdsdesign. 
– Det blir funktionellt med en stenlagd garageuppfart eller en välkomnande entré- eller trädgårdsgång som tar dig torrskodd dit du vill gå. Själv är jag svag för natursten som smågatsten, storgatsten och singel, som jag tycker fungerar i alla miljöer och som är tidlöst, vackert och hållbart. 
Dock är det viktigt att skapa balans mellan hårdgjorda och gröna ytor, så att det inte blir för mycket av det goda, menar Maria och lyfter även en annan aspekt i sammanhanget. 
– Gröna ytor skapar inte bara balans, utan är också gynnsamma för miljön. Exempelvis är det viktigt att vi tar vara på regnvattnet och när de hårdgjorda ytorna är för stora, transporteras det mesta av vattnet bort i våra dagvattenbrunnar istället för att komma jorden till godo.

Mångfald i grönskan

Idag talas det ofta om den biologiska mångfalden och vikten av att värna om gröna miljöer som gynnar insekter, fjärilar, bin och humlor. 
– Finns det något härligare än att sitta nära en plantering med exempelvis lavendel och höra bin och humlor surra eller se fjärilarna flockas kring en fjärilsbuske eller landa på en solhatt? Bin och humlor gillar växter som doftar, smakar och ser goda ut och det är växter som vi också ofta tycker om. Hit hör kryddväxter, bärbuskar och fruktträd, men också lavendel, klöver, kärleksört och höstaster. Det är växter som är rika på pollen och nektar, säger Maria.
 

Så skapas en lättskött plantering

Entrésidan är ofta den del av trädgården som kan kännas svårast att göra något bra av. Kanske finns det en liten gräsyta som du inte har någon större glädje av, där det mest känns jobbigt att dra dit gräsklipparen. Då kan det vara läge att komplettera en stenläggning med passande växter. 
– Jag vill hävda att en välkomponerad plantering är ett mer lättskött alternativ än en gräsmatta, säger Maria och tipsar om vägen fram till den perfekta planteringen. 
– Börja med att ta reda på förutsättningarna. Är det sol eller skugga? Lerjord eller sandjord? Blåser det mycket? Är det fuktigt eller torrt? Behöver jorden förbättras med exempelvis kogödsel och mull? Vilken växtzon bor du i? En av hemligheterna med en lättskött plantering är att välja rätt växt till rätt plats och platsens förutsättningar bestämmer vilka växter som kommer att trivas.

”Omöjligt för ogräs”

En annan av hemligheterna bakom en lättskött plantering är ”ingen synlig jord”. Det ska vara omöjligt för ogräs att få fäste och trivas. 
– Du har kanske hört talas om marktäckande växter? Det är växter som, oftast snabbt, växer ihop och bildar en tät matta. Lösningen är praktisk, men bidrar också till ett harmoniskt och prydligt intryck nästan hela året. Marktäckare finns för alla lägen och en del är dessutom vintergröna och bidrar till en vacker vinterfägring. Låga marktäckare passar till exempel under buskar eller i rabattens framkant, medan de lite högre gör sig fint i en perennplantering, säger Maria och avslutar med ett viktigt råd. 
– Det är viktigt att inte plottra, både ur skötselsynpunkt och för utseendets skull. Plantera aldrig färre än sju av samma sort och upprepa den gärna på flera ställen. Det skapar lugn och harmoni!
 

Marktäckare för skugga

Skuggröna
Hasselört
Vintergröna
Myskmadra
Hostor
Sockblomma
Murgröna
Flocknäva
Kaukasisk förgätmigej
Träjon

Marktäckare för sol

Timjan
Lammöra
Krypmalört
Fetknopp
Blodtopp
Ulleternell
Nepeta
Kärleksör
Silverarv
Solbrud

Marktäckare för lätt skugga

Alunrot
Astilbe
Hakonegräs
Revsuga
Waldsteinia
Japansk starr
Ormrot
Daggkåpa
Bergenia
Daggkåpa

Växter som lockar fjärilar, humlor och bin

Lavendel
Solhatter
Fjärilsbuske
Vårkrokus
Skilla
Kärleksört
Timjan
Hallon
Bärbuskar
Fruktträd

Om du vill ha fler tips och idéer får du gärna kika in på min blogg; Almbacken.se eller mitt Instagram @mariapaalmbacken.