I 650 miljoner år dolde den jämtländska skogen en värdefull hemlighet. En stor skifferfyndighet i berget mellan Rönnöfors och Finnsäter, nära gränsen mellan Norge och Sverige. Väl framme i dagens ljus visade det sig att skiffern från Offerdal har en unik motståndskraft och en mycket speciell egenskap att reflektera ljus och färger - vilket överraskar alla som trodde att Offerdalsskiffer bara var grå.

100% NATURMATERIAL

Offerdalsskiffer är ett 100 % naturmaterial som består av mycket hållbara mineraler som kvarts, fältspat och glimmer. Mineralerna har en fördelaktig struktur som är tät och som ytterligare  styrker dess kvaliteter.  Sammansättningen av sand och lera i älvar och på havsbotten har genom tryck och temperatur blivit omvandlad till bergarten skiffer efter flera hundra miljoner år.

I Offerdal domineras landskapet av långsträckta skogar och sjöar. Ändå har skiffern från berget gett lokalbefolkningen ett viktigt levebröd sedan slutet av 1940-talet. Skiffer från Minera Skifer har obegränsad livslängd. För att en natursten ska ha lång livslängd, måste den ha en mineralsamman-sättning som gör den väderbeständig. Vår skiffer består av mycket hållbara mineraler. I tillägg har den en mineralstruktur som är tät och som därmed styrker de tekniska egenskaperna. Våra skiffertyper ligger i topp 10 i världen med tanke på hållbarhet. Efter 650 miljoner år i ett med naturen har skiffern från Offerdal uppnått en styrka och uthållighet som imponerar även de mest härdiga av oss. Offerdalsskiffern är mycket lämplig där andra naturmaterial inte är lämpliga. Extrema belastningar som tung trafik, frost och klimatförändringar biter inte på skiffern från Jämtland som trots sin bevisade styrka fortfarande är mycket vacker att titta på – i många generationer framöver.