Hårdfog

Har man investerat mycket pengar i en snygg stenläggning vill man gärna att ytan förblir vacker utan ogräs och myror. Romex hårdfog är en smart lösning för fogar som ska hålla länge.  Fogmedlet är lätt att få på plats och härdar snabbt. Resultatet blir en hård fog som förblir vacker och lätt att underhålla. Dessutom är den fullt dränerande. Fogen ligger kvar även vid högtryckstvättning, där lös fog annars alltid spolas bort.