• Måttoleranser

  Natursten är ett fantastiskt material som kommer direkt från berget. Med olika bearbetningsmetoder så som huggning, sågning, polering, flamning, råkilning och slipning framträder format och strukturer ur råblocken. Måttdifferenser uppkommer alltid under tillverkning då sågningen oftast sker med stora sågar, ibland 2-3 m stora. Är plattan huggen uppstår naturliga ojämnheter.

  Gatsten (granit)

  Längd: ±10 mm
  Bredd: ±10 mm
  Tjocklek: ±7 mm

  Rå yta med huggna kanter (sandsten)

  Längd: ±10 mm
  Bredd: ±10 mm
  Tjocklek: ±8 mm

  Bearbetad yta med huggna kanter (granitplattor)

  Längd: ±10 mm
  Bredd: ±10 mm
  Tjocklek: ±4 mm

  Bearbetad yta med sågade kanter (kalksten, granit)

  Längd: ±4 mm
  Bredd: ±4 mm
  Tjocklek: ±4 mm

  Rå yta med sågade kanter (skiffer)

  Längd: ±4 mm
  Bredd: ±4 mm
  Tjocklek: ±8 mm

  Tunna plattor med sågade kanter för inomhus (skiffer, granit, kalksten, marmor)

  Längd: ±3 mm
  Bredd: ±3 mm
  Tjocklek: ±3 mm

  Kantsten (granit)

  Längd: ±20 mm
  Bredd: ±20 mm
  Tjocklek: ±20 mm

  Betongsten

  Betongsten gjuts i formar för att få fram mått och struktur. På grund av temperaturskillnader i processen och slitning av formarna förekommer även måttdifferenser på betongsten.
  Längd: ±2 mm
  Bredd: ±2 mm
  Tjocklek: ±3 mm