Måttoleranser

På den här sidan får du reda på våra måttoleranser

Natursten

Natursten är ett fantastiskt material som kommer direkt från berget. Med olika bearbetningsmetoder så som huggning, sågning, polering, flamning, råkilning och slipning framträder format och strukturer ur råblocken. Måttdifferenser uppkommer alltid under tillverkning då sågningen oftast sker med stora sågar, ibland 2-3 m stora. Är plattan huggen uppstår naturliga ojämnheter.

Gatsten (granit)

Längd: ±10 mm
Bredd: ±10 mm
Tjocklek: ±7 mm

Sandsten

Rå yta med huggna kanter

Längd: ±10 mm
Bredd: ±10 mm
Tjocklek: ±8 mm

Granitplattor

Bearbetad yta med huggna kanter

Längd: ±10 mm
Bredd: ±10 mm
Tjocklek: ±4 mm

Kalksten, granit

Bearbetad yta med sågade kanter

Längd: ±4 mm
Bredd: ±4 mm
Tjocklek: ±4 mm

Skiffer

Rå yta med sågade kanter

Längd: ±4 mm
Bredd: ±4 mm
Tjocklek: ±8 mm

Skiffer, granit, kalksten, marmor

Tunna plattor med sågade kanter för inomhus

Längd: ±3 mm
Bredd: ±3 mm
Tjocklek: ±3 mm

Kantsten (granit)

Längd: ±20 mm
Bredd: ±20 mm
Tjocklek: ±20 mm

Betongsten

Betongsten gjuts i formar för att få fram mått och struktur. På grund av temperaturskillnader i processen och slitning av formarna förekommer även måttdifferenser på betongsten.

Längd: ±2 mm
Bredd: ±2 mm
Tjocklek: ±3 mm