Stramt, strikt, rustikt eller olika färgvarianter – du väljer själv vilken karaktär som passar bäst, men trenden går mot allt större betongplattor. En snygg kombination i en trädgård är en mix av natursten och betong, detta gör att helheten känns exklusivare och man ser avgränsningarna tydligt.

Färgvariationer

Betongsten kan variera i färg. Blanda därför från olika pallar vid läggning. Då får du goda variationer och ett naturligt liv i ytan. Plocka stenen uppifrån och ner på varje pall, inte lager för lager. Färgskillnader kan finnas vid komplettering.

Sol och nedfall förändrar färgen på stenen. Betongen innehåller färgpigment som bleks vid starkt solljus och/eller över tid. Med regn och snö följer olika former av nedfall som hamnar på stenytan. Detta är normalt inget man märker men om du till exempel har lagt sten på en yta utan tak/väderskydd och i direkt anslutning samma sten under tak/väderskydd kommer nyansskillnader att synas.

Melerade färger

Flerfärgad gjutning sker genom en komplicerad process där två färger slumpvis blandas. Med metoden uppnår man effekten av en melering i stenen. En och samma sten kan innehålla flera olika färger som blandas i mjuka övergångar.

Ballast i betong

Gruset i betong kallas ballast. Denna kan komma att synas när översta betonghinnan slitits bort, detta är inget fel och kan se lite olika ut beroende på lokala grussorter. I gruset kan det ibland finnas sot, kol eller aska och detta kan synas på ytan som små svarta fläckar som kan fälla ut.

Ytsläpp

Ytsläpp kan förekomma vilket innebär att små bitar på plattan lossnar eller saknas. Detta sker oftast av kalk-/stenbitar som sprängs och lossnar. Det kan också förekomma mikrosprickor. Det får förekomma 10 st ytsläpp/10 kvadratmeter lagd yta.

Tjocklek

Marksten för gångtrafik: 3-5 cm
Marksten körbar för bilar: 5-6 cm
Marksten körbar för lastbilar: minst 6-7 cm
Marksten på industriplaner: sällan under 7-8 cm

Gränsvärdena kan variera beroende på vilket underlag som används och stenkvaliteten. Om stenen läggs i betong är det tjockleken på betongen tillsammans med stenen som avgör klassningen.

Storlek och fog

Samma sorts betongsten kan variera någon millimeter i storlek (enl. Svensk standard i bygg Ama får betongsten variera ±2-3 mm). Stenen rekommenderas läggas med minimum 3 mm fog. Lägg alltid raka rader efter ett spänt snöre.

Kalkutfällning

Betongsten gjuts av grus, vatten och cement. Eftersom cement innehåller kalk kan kapillärkraften orsaka kalkutfällning. Det gäller all betongsten och på färgade produkter syns det ofta tydligare. Detta är inget fel, utfällningen försvinner med tiden. Vill man påskynda processen finns särskilda preparat som hjälper till. Används stenflis 2-4 mm under stenen binds mindre fukt vilket normalt medför mindre problem med kalkutfällning.

Rostutfällning

Gruset i betongsten kan ibland innehålla järn som ev. kan vandra upp på ytan. Detta syns som rostfläckar. Rostfläckarna blir mer synliga på betongprodukter i grå och grågrafit.

Tumlade stenar

Tumlade stenar har körts runt i en tumlare för att få ett antikt utseende. Vid återpalettering blandas över och undersidan vilket ger en naturlig mix vid läggning.

Såga betongsten

Behöver du klippa betongstenen kan en betongklipp användas. En sådan går att hyra hos maskinuthyrare. Man kan också såga betongsten med kapmaskin eller vinkelslip. Viktigt att tänka på då är att du använder en skiva avsedd för sten och betong och relevant skyddsutrustning. Såga mycket och forma stenen som du önskar. Låt inte stenens form bestämma hur ytan ska se ut.

Salt

Salta ej på betongvaror då saltet har en starkt negativ påverkan på betongen och försämrar dess kvalitet.

Repor

Eventuella skrapmärken som kan uppstå vid hantering, transport eller läggning och då syns tydligt är inget fel och försvinner nästan helt visuellt med tiden.