Med planering, noggrannhet är det enkelt att lägga marksten själv. A och O är underarbetet och det är också det som är mest tidskrävande. När du väl fått till det bra så blir det smidigt och kul att ägna dig åt själva stenläggningen. Se vår marksten.

Steg 1 - Grävning

Börja med att mäta upp ytan du ska stenlägga. Spänn sen snören i höjd med beläggningens överyta. Tänk på att lägga plattorna med ett fall på 1-2 cm från huset med hänsyn till vattenavrinningen.

Hur djupt du behöver gräva beror dels på vad det är du ska lägga, ju tyngre belastning ytan ska klara av ju djupare behöver du gräva. Det beror även på markförhållandena som kan skilja mycket från plats till plats. Är tanken att lägga sten till en uppfart behöver du ett djup på cirka 40-50 cm, medans det räcker med cirka 30 cm för trädgårdsgångar och uteplatser.

Steg 2 - Fiberduk

Längst ner i ytan du grävt ut lägger du fiberduk i ett jämnt lager (låt det gärna gå upp ett par centimeter på kanterna). 

Fiberdukens huvudsakliga syfte är att skilja på den befintliga jorden längst ner från dräneringmaterialet (bärlagret som kommer i steg 3), men duken hindrar också till viss del ogräs och rötter från att tränga in i stenläggningen.

Steg 3 - Anlägga bärlager

Ovanpå fiberduken lägger man det som kallas bärlager. Som namnet antyder är detta det bärande lagret för din stenläggning och här är det viktigt att lagret packas tätt.

Häll ut bärlagret och kratta sen så att det blir jämnt, efter det är det dags att köra mer markvibratorn för att packa till lagret. För att få det extra tätt så vattna gärna ytan och kör sen en runda till med markvibratorn. Lägger du ett tjockt lager är det en god idé att padda lagret i två omgångar.

Vi rekommenderar ett lager på 25-45 cm av bärlager för att inte tjälen ska ställa till med problem. Tänk på att behålla fallet på 1-2 cm som vi nämnde i steg 1.

Steg 4 - Stenflis

Sista lagret innan det är dags att börja med själva plattorna är ett lager av stenflis. Det här lagret är till för att göra stenläggningsytan så jämn som möjligt och ska vara 3-5 cm tjockt. Likt bärlagret i steg 3 är det även här viktigt att lagret packas tätt, vattna gärna och kör gärna mer än en runda med markvibratorn.

För att kontrollera att underlagret är jämnt, samt att lutning och höjd stämmer, använder du avdragslister eller rör. Dessa lägger du bredvid varandra i parallella rader med cirka 80 cm mellanrum. Ju större stenläggning desto fler avdragslister behövs.

Sen använder du en rätskiva eller bräda för att jämna till ytan. Jobba uppifrån och ner med att ta bort och lägga till stenmjöl. När du sen känner dig nöjd tar du bort listerna och fyller igen där de legat.

Man kan använda stenmjöl istället för stenflis men det dränerar inte lika bra och därför rekommenderar vi likt AMA anläggning 20 stenflis även om det går att köra med stenmjöl också.

Steg 5 - Dags att lägga plattorna

När ytan man tänkt belägga är slät, hård och väl dränerad är det dags att börja lägga stenplattorna. Se till att stenarna sitter stabilt i underlaget genom att försiktigt banka på dem med en gummiklubba. Se till att stenen att det är 3 mm (enligt AMA) mellan varje sten för fogsand eller 5-6 mm om du ska använda hårdfog.

Steg 6 - Fogning

När stenen sen ligger på plats är det dags för fogningen. Läs gärna igenom vår fog-guide för att ta reda på vilken fog som passa dina behov bäst.

För fogsand fäller följande: Häll ut fogsanden på stenen och borsta sedan ner den i springorna med en borste. Tänk på att borsta i alla riktningar så att fogarna fylls upp helt. Avsluta sedan med att efterfylla ett varv till med borste tills fogarna är helt fyllda.

För Romex hårdfog gäller följande: Börja med att vattna plattorna/stenen. Häll sedan ut den färdigblandade fogen och vattna den så att den blir genomfuktad. Efter det är det dags att arbeta ut fogen med en gummiraka, jobba diagonalt fram och tillbaka. Återupprepa detta tills mellanrummen mellan plattorna är helt fyllda med fog och låt sen det härda i 24 timmar. 

TÄNK PÅ:

Arbetar man med flera olika färger bör man inte ha för många mönsterväxlingar då det kan bli ”grilligt”. Annars är mönsterväxlingar ett utmärkt sätt att estetiskt trolla bort långa ytor eller markera en gång eller altan som ligger i ytan man skapar. Natursten varierar i tjocklek och sätts med fördel i en mjuk bädd av betong, stenflis eller stenmjöl så att underlaget kan justeras efter eventuella höjdskillnader. Den mjuka bädden bör vara ca 20 mm och ligga på en hård avdragen yta.

LYCKA TILL MED DIN STENLÄGGNING!