Arkitekt C

Småland, Västergötland & Östergötland

Byggnad och utemiljö hänger starkt ihop. Som hus- och landskapsarkitekt arbetar jag med helheten och skapar berikande och stimulerande miljöer där hus och trädgård är i samklang. En trädgårdsritning ritar och färglägger jag alltid för hand på mitt eget manér, och tillhörande växtförteckning textas för hand.

Skissexempel >>

Kontaktuppgifter

E-post: carin.graff@arkitekt-c.se
Telefon: 073-930 58 31
Hemsida: arkitekt-c.se