Kolaas Landskapsarkitektur

Skåne

Ett företag i hjärtat av Lund som drivs av Ida Kolaas Wachtmeister da Silva, utbildad landskapsarkitekt, Alnarp. Design & planering av privata trädgårdar. Vi hjälper dig med allt från enklare idé/koncept skiss till noggrannt ritade planterings-, illustrations-, detaljritningar och skötselplaner. Vi jobbar även med offentliga utemiljöer, parker, torg, gaturum & stadsplanering. Trädgårdsstyling samt trädgårdskurser för Medborgarskolan.

Skissexempel >>

Kontaktuppgifter
E-post: ida.kolaas@kolaaslandskap.se
Telefon: 046-27 60 001, 0702-11 41 93
Hemsida: www.kolaaslandskap.se