Murbeklädnad

Beklädnadsstenen är ett smart och smidigt sätt att renovera en husgrund eller befintlig mur för att få ett nytt fräscht utseende som ger nytt liv åt ytan. Alla Flisbys beklädnadsstenar är tillverkade av äkta natursten, både i skiffer och i granit. Natursten är ett extremt hållbart och vackert material att använda.