Köpvillkor allmänt

Snabbt och enkelt beställer du dina produkter på vår hemsida. Du kan kontakta kundtjänst på mail@flisby.se eller via chatt och telefon om du önskar hjälp med din order. Kundtjänst kan också svara på frågor om våra produkter och tjänster. Du kan också ringa direkt till din närmasta butik, för kontaktuppgifter och öppettider besök våra butikssidor.

Kundtjänst har öppet vardagar, se öppettider här

Avtal om köp anses upprättat då din beställning har bekräftats av oss via ordererkännande. Genom beställningen accepterar du de försäljningsvillkor vi angivit. Försäljning till minderåriga (under 18 år) kan ej ske utan målsmans godkännande.

Prisgaranti

Prishöjningar kan ske om myndigheterna höjer skatter och avgifter, valutaförändringar eller om andra kostnadsökningar/omständigheter inträffar som Flisby inte kan påverka. För aktuellt pris se vår webbshop. 

Vår policy angående prisavvikelser

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt information om priser i vår webbshop, men ibland kan fel inträffa. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella prisfel för produkter, fraktkostnader mm. och att ändra priserna för detta. Om du har lagt en beställning med ett produktpris eller fraktkostnad som senare visar sig vara felaktigt, kommer vi att kontakta dig för att informera om det korrekta priset innan vi behandlar din beställning. Vi är inte ansvariga för eventuella felaktiga priser som kan förekomma på vår webbplats och förbehåller oss rätten att avbryta beställningar som påverkas av sådana fel. Tack för din förståelse.

Tillämpning & konsumentskydd

De här villkoren är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Flisby, organisationsnummer 556158-5000. För att ta tillvara dina intressen tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp. 

Betalning

Hos Flisby kan du betala på följande sätt:

  • I butik kan du betala med kort, faktura efter sedvanlig kreditkontroll eller Swish. Även Klarna erbjuds som betalningsmetod. Vid förfallen faktura debiteras en dröjsmålsränta på 8%.
  • I vår webbshop kan du betala via Klarna som också erbjuder delbetalning.

Flisby har SSL-certifikat för att göra köpet säkert. Flisby uppfyller kraven för PCI DSS. På grund av ett ökat antal kapningar av identitet kräver vi även att du är folkbokförd på den adress till vilken fakturan skall sändas. Genom att lämna ut detta godkänner du även att vi genomför en kreditupplysning på dig. Vid leverans av varor som faktureras behöver vi se legitimation vid leverans. Vid köp på faktura under 1.500:- tillkommer faktureringsavgift på 80:-. Butikerna är kontantfria.

Återbetalning

Du har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag vi mottagit ert meddelande. Det kan dock ta lite längre tid då Flisby återbetalar aktuell summa först när varan har kommit åter till Flisby eller när du lämnat bevis på att varan återsänts. Som konsument har du rätt att utan kostnad öppna förpackning för att kontrollera hur varan fungerar, inom rimliga gränser, varan får dock inte hanteras ovarsamt. Produkterna skall returneras till oss i originalförpackning och oförändrat skick. Återbetalning sker genom insättning till bankkonto eller kreditering av faktura. Vid köp som är gjorda med Klarna sker återbetalning via Klarna.

Utfärdade kreditfakturor gäller i två år från fakturadatum.

Lastpallar

För lastpallar debiteras 250 kr/st. Retur av lastpallar till våra butiker inom 6 månader krediteras 100 kr/st.

Pallbrytningskostnad

350 kr/bruten helpall.

Ändring eller avbokning

Vi kan endast avbeställa eller ändra i din beställning inom 24 timmar från orderläggning. Om du vill avbeställa eller ändra din beställning ska du kontakta kundtjänst snarast.

Returer

Om returen ska hämtas av Flisbys transportör ska varorna stå lätt tillgängliga och väl uppmärkta. Endast lagervaror tas i retur och returfrakten bokas och bekostas av kund.
Trappor och specialbeställda artiklar tas ej i retur inte heller trasiga, sågade eller använda artiklar som varit lagda och upplockade tas tillbaka. Ej heller skräp eller restprodukter.
25% av varans värde dras av vid retur om pallen är bruten, 10% dras av från helpall. Produkter som bara säljs i helpall tas ej i retur om de är öppnade (till exempel stencirklar, singel i storsäck, Romanum). I övrigt gäller frakttarifferna.

Kontakta oss för närmare upplysningar.

Reklamationer

Skulle vi leverera en felaktig vara ordnar vi så fort vi kan en ny leverans. Har varan utgått eller inte kan fås fram inom överskådlig tid levererar vi en likvärdig produkt. Konsument har reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Reklamation rapporteras så snart felet har upptäckts. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, den omfattar exempelvis inte fel orsakade av normalt slitage. De naturstensprodukter som levereras av Flisby AB kan variera i färg och struktur som är naturliga för all typ av natursten. Avvikelser avseende utseende eller struktur till exempel sandhål, kvartsränder, porösa ytor eller mineralansamlingar är inte reklamationsgrundande.

Reklamation rapporteras så snart felet har upptäckts, dock senast inom två månader. Vid reklamation ta kontakt med vår kundtjänst så skickar vi en returfraktsedel, alternativt efter överenskommelse med oss om transportsätt, skicka varan tillbaka till Flisby AB i Flisby. Reklamation efter att varan lagts/använts eller fel som borde upptäckts genom undersökningsplikten godkänns ej. 

Vi rekommenderar att beställa i god tid då oväntade leveransförseningar av olika orsaker kan uppstå. Det är därför viktigt att hantverkare inte beställs förrän varan mottagits, inspekterats och godkänts. Du kan inte påkalla försening med anledning av en ersättningsprodukt leverans. Flisby kompenserar inte för merkostnader för hantverkare. Vid eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna reklamationsnämnden, vilkas utslag vi följer.

Transport- och  lossningsskador

Om Flisby ombesörjer transporten ansvarar Flisby för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras snarast. Du som kund ansvarar för att kontrollera försändelsen direkt vid leverans så att godset inte är transportskadat samt anmäl en eventuell transportskada direkt på följesedeln och till chauffören på plats och kontakta sedan Flisby. Kontroll av produkten och dess antal och ska ske vid leverans och vid fel skall köparen kontakta kundtjänst på Flisby innan materialet läggs ut.

Tänk på att våra lastbilar är tunga. Markskador som uppstår då lossning sker på av kund angiven plats, ersätts ej. Lossningen gäller för EN angiven plats och ett lossningstillfälle.

Om lossning ska ske på flera platser debiteras detta ett tidstillägg. Om chauffören som har lossningsansvar anser att anvisad plats är oåtkomlig förbehåller vi chauffören rätten att lossa godset på närmast lämpliga plats. Läs mer om detta under Leveransvillkor | Flisby
 Vi rekommenderar att beställa i god tid då oväntade leveransförseningar av olika orsaker kan uppstå. Det är därför viktigt att hantverkare inte beställs förrän varan mottagits, inspekterats och godkänts. Du kan inte påkalla försening med anledning av en ersättningsprodukt leverans. Flisby kompenserar inte för merkostnader för hantverkare som bokats innan leveransen godkänts av er. 

Adressändring

Fraktbolaget tar oftast ut en avgift för att adressändra. Se därför till att lägga in rätt leveransadress vid er order för att undvika extra fakturering från transportbolaget.

Undersökningsplikt

Kontrollera materialets mängd, färg och att allt ser ut som det ska innan en ev. hantverkare bokas. Reklamationer efter att materialet använts eller lagts godkänns ej.

Reservationer

Läggningsråden är endast generella. Endast en projektör på plats kan ge korrekta instruktioner anpassade efter lokala förhållanden. Flisby tar inget ansvar för om kunden lägger plattorna upp och ner.

Övrig information

Vissa natur- och betongstenar kan fälla ut kalk eller järnoxid, vilket är en naturlig process och normalt.
Bra att veta om betong
Bra att veta om dekorgrus
Bra att veta om natursten