Gångplattor

Skapa ytterligare dimension av din trädgård genom att anlägga en gång med fina gångplattor. Välj samma sten hela vägen eller blanda färg, form och kanske även material. Vad man ska välja beror, bland annat, på hur lång livslängd man önskar, vilken budget man har, vilken erfarenhet man har av att anlägga gångar eller om man kanske tar in en hantverkare för att göra arbetet. Titta på trädgården, eller infarten, som helhet tillsammans med huset. Låt de olika inslagen harmoniera och lyfta fram till exempel färgen på huset, arkitekturen eller växtligheten. Gör en enkel skiss och ta med till din leverantör; de hjälper gärna till och kommer med tips och råd.